Výskok na čas/Hang time

 

 VÝSKOK NA PEŠKA NA ČAS: 

Tato soutěž spočívá v tom, že pes vyskočí na peška, který bývá ve výšce okolo 160 cm a jeho úkolem je se co nejdéle udržet zakousnutý na peškovi a nedotknout se země. Nesmí se ani handler psa dotknout, může ho pouze pozbuzovat hlasem. Hodně dobré výkony se pohybují i okolo hodiny visení na peškovi.

 

HANG TIME:

 

This competition is that the dog jumps on rope, who is at a height of about 160 cm and its task is to eat as long as you keep on walking and not touch the ground. Do not touch the dog or handler, it can only invite voice. Much good performance is moving and hovering around one hour.