Tah břemene/Weight pulling

 

TAH BŘEMENE:

 

V této soutěži jde o to, aby pes utáhl co největší váhu na stanovenou vzdálenost. Psi i feny jsou rozděleni do váhových kategorií, zvlášť feny a zvlášť psi. Dobří psi utáhnou až 2.000 kg, ale jsou i špičkový psi, kteří utáhnou mnohem více. Vítězem je pes, který utáhne co nejvíce, ale bývají vyhlašováni vítězi i psi, kteří utáhnou největší násobek váhy na 1 kg své hmotnosti. Ten u těch nejlepších přesahuje sto násobek váhy na 1 kg hmotnosti psa. 

 

 

WEIGHT PULLING:

 

In this competition is to ensure that the dog tightened as much weight to the specified distance. Males and females are divided into weight categories, particularly females and males separately. Good dogs tightened up to 2,000 kg, but are top dogs tighten much more. The winner is the dog, which tightens the most, but the winners are called out the dogs, which tightens the largest multiple scales to 1 kg of their weight. The very best of some one hundred times the weight of 1 kg dog.