Přetahování/Tug-of-war

 

PŘETAHOVÁNÍ:

 

Mezi dva psy, kteří jsou naproti sobě ukotveni ke kolíkům se natáhne lano, každému psovi se dá jeden konec do huby a psi se začnou přetahovat. Jakékoli hlasové povely jsou povoleny, ale handler se nesmí dotýkat svého psa. Přetahování může trvat více jak hodinu, záleží na vytrvalosti a kondici psů.

 

TAG-OF-WAR:

 

The two dogs who are opposite each anchored to a peg to stretch the rope, any dog can be an end-to-mouth and the dogs begin to drag. Any voice commands are allowed, but the handler may not touch his dog. Dragging may take more than an hour, depending on the stamina and fitness of dogs.