Výskok na peška/High jump 

 

VÝSKOK NA PEŠKA:  

    Jedná se o výskok do výšky na zavěšeného peška. Vyhraje ten pes či fena co vyskočí nejvýše a zakousne se do peška. Pořadí také rozhoduje, na který pokus pes do určité výšky skočil. Většinou se jedná o 3 pokusy na danou výšku. Aby byl pokus platný musí pes zůstat na peškovi zakousnutý po daný časový limit (bývá to min.5 s). Dnes je běžně zdolávána výška přes 2 metry.

 

HIGH JUMP:

This is a jump up to the suspended rope. Will the dog or bitch what jumps up and bites into rope. The order also decide to attempt a dog to jump a certain height. Mostly it is about 3 attempts at the height. To attempt to force the dog must remain on rope bitten by a specified time limit (usually with a min. 5). Today, it is usually fought over the height of 2 meters.