Tahání tříkolky na čas/Weight pull sprint

 

TAHÁNÍ TŘÍKOLKY NA ČAS:

 

V této soutěži závodí zvlášť feny a zvlášť psi a jsou ještě rozděleni do váhových kategorií. Tahají tříkolku s různou živou zátěží, podle své hmotnosti. Trať bývá dlouhá obvykle 50 metrů. Handler může vnadit svého psa na jakýkoli předmět, ne na živá zvířata nebo potravu. Pro představu, psi nad 30 kg táhnou okolo 160 kg a 50ti metrovou trať zvládnou za čas kolem 12 sekund.

 

 

WEIGHT PULL SPRINT:

 

In this competition, females compete separately, and especially dogs and are still divided into weight categories. Pulling a tricycle with a different live load, according to their weight. The track length is usually 50 meters. Handler may invite your dog on any subject not on live animals or food. To illustrate, dogs over 30 kg pull about 160 kg and 50-meter track handle for the time around 12 seconds.