Pravidla pro Bully Games

 

 

Pravidla Bullí hrátky

 

 

High jump / výskok na peška

 

Pes musí být po celou dobu držen na vodítku, maximální délka vodítka 4m. Při této disciplíně může být přítomna pouze osoba  handlera . Jako platný pokus je uznán ten, kdy pes po zákusu do peška se udrží 5 vteřin během kterých se handler psa nesmí dotýkat. Pes má čtyři pokusy na celou soutěž.Minimální výška je 160 cm, handler může přidávat výšku dle svého uvážení  avšak vždy se musí jednat o násobek 5ti. Každý handler je povinen mít své vlastní páčidlo.

Pořadí v této disciplíně je učeno nejvyšší dosaženou a započtenou výškou, při rovnosti rozhoduje o pořadí pokus. Pokud dojde ke shodě následuje rozeskakování, které začíná na poslední zapsané výšce. V případě že při rozeskakování dojde k překonání nejvyšší výšky dosažené v závodě je tato výška psů zapsána, ale celkové pořadí již neovlivní.
 

Wall climbing / výskok na peška šplhem

 

Pes musí být po celou dobu držen na vodítku, maximální délka vodítka 10m. Při této disciplíně musí nastoupit handler s pomocníkem, který bude zajišťovat bezpečné dopady psa při neplatném pokusu. Minimální výška je 160 cm, handler může přidávat výšku dle svého uvážení  avšak vždy se musí jednat o násobek 5ti. Každý handler je povinen mít své vlastní páčidlo. Jako platný pokus je uznán ten, kdy pes po zákusu do peška se udrží 5 vteřin během kterých se handler ani pomocník psa nesmí dotýkat. Pes má čtyři pokusy na celou soutěž.

Pořadí v této disciplíně je učeno nejvyšší dosaženou a započtenou výškou, při rovnosti rozhoduje o pořadí pokus. Pokud dojde ke shodě následuje rozeskakování, které začíná na poslední zapsané výšce. V případě že při rozeskakování dojde k překonání nejvyšší výšky dosažené v závodě je tato výška psů zapsána, ale celkové pořadí již neovlivní.

 

Weight pull sprint / tah břemene na čas

 

 

Psi jsou rozděleni na psy/feny dle váhových kategorií. Pro každou váhovou kategorii bude stanovena odlišná zátěž. Jako lákadlo nesmí být použity: žrádlo, pamlsky, zvířat či jejich části, bič, rukáv. Pes může mít při této disciplíně náhubek. Se psem na dráze mohou být pouze 2 osoby.  Pořadí v této disciplíně je určeno dle dosažených časů.

V případě chyby je možné pokus jedenkrát opakovat. Chybou je: zamotání psa do postroje či lana, předčasné získání lákadla, aj.

 

Monkey track / překážková dráha

 

 

Pes musí být po celou dobu držen na vodítku, maximální délka vodítka 2m. Pes musí překonat všechny překážky na dráze, každá nepřekonaná překážky znamená 20s penalizaci.  O pořadí v této disciplíně rozhodují dosažené časy.

 

Všeobecná ustanovení

 

V souladu se zněním zákona č. 77/2004 Sb. se závodu nesmí

zúčastnit psi s kupírovanýma ušima ( 4a, odstavec a.).

Háravá, březí či kojící feny se nesmí závodu zúčastnit.

Závodu se nesmějí účastnit psi mladší 12 měs.

Všichni psi musejí mít platnou vakcinaci proti vzteklině (ne starší jednoho roku nebo tří let - dle druhu vakcinace) a vakcinaci psinkového komplexu (leptospiróza, parvoviróza a psinka)

 

 

 

Nejlepší fena / pes

Jedná se o vyhlášení nejlepší feny nebo psa z celého dne,  kdy v rámci soutěží na základě umístění získává jedinec  body , které  mu jsou sčítány a ten kdo dosáhne největšího počtu bodů bude vyhlášen jako nejlepší fena nebo pes Bullích Hrátek 2012.

 

Bodové ohodnocení :

 

Za přihlášení feny / psa do všech disciplín 20 bodů

 

Disciplína bez umístění 10 bodů

 

  1. místo  50 bodů

      2.   místo 40 bodů

  1. místo 30 bodů

    Best Time    50 bodů